Φλώρα Ταμπάκη, απόφοιτη 2014

  • Φλώρα Ταμπάκη, απόφοιτη 2014, Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης

Φλώρα Ταμπάκη, Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης, απόφοιτη 2014

Το Αρσάκειο, ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού μάς έδωσε πολύ σωστές βάσεις, μας έμαθε σωστή συμπεριφορά. Ιδιαίτερη έμφαση έδινε πάντα στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας των μαθητών μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων, εορτών και ειδικών μαθημάτων. Παράλληλα το Αρσάκειο είναι σχολείο παραδοσιακό. Προτρέπει τους μαθητές να έχουν συνείδηση της εθνικής τους ταυτότητας συμμετέχοντας σε εθνικές γιορτές, παρελάσεις, θρησκευτικές εκδηλώσεις. Φροντίζει για την ηθική διαπαιδαγώγηση των μαθητών, ζητάει πειθαρχία, συνεργασία, προωθεί αξίες, όπως η συλλογική προσπάθεια και η φιλανθρωπία. Με έναν λόγο το Σχολείο μου μου δίδαξε τον ανθρωπισμό, έννοια αλληλένδετη με την Παιδεία. Αλλά και όσον αφορά στο γνωστικό-διδακτικό κομμάτι, είμαι από τους μαθητές που αποδίδουν μεγάλο ποσοστό της επιτυχίας τους στη δουλειά που έγινε στο Σχολείο. Οι καθηγητές δεν επαναπαύονταν ποτέ, μας παρακινούσαν διαρκώς με απαιτητικά διαγωνίσματα, εργασίες και μάθημα υψηλού επιπέδου.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο.

Go to Top