Γραφείο Αποφοίτων Αρσακείων
Κοκκώνη 18 / Π. Ψυχικό 154 52
alumni@arsakeio.gr
Τηλ. 2106755555 (εσωτ. 138)