Γεωργία-Αθανασία Γεωργουλέα, απόφοιτη 2022

  • Γεωργία-Αθανασία Γεωργουλέα Κλασικό

Γεωργία-Αθανασία Γεωργουλέα, απόφοιτη 2022, φοιτήτρια Νομικής ΕΚΠΑ (18.400 μόρια)

Αρσάκειο Κλασικό Λύκειο Ψυχικού

Έχοντας διανύσει όλη τη μαθητική μου πορεία στο Αρσάκειο, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι αυτό που διακρίνει το σχολείο μας είναι οι δυνατότητες που προσφέρει στους μαθητές του. Μέσα από πλήθος δραστηριοτήτων δίνει την ευκαιρία στον καθένα μας να ανακαλύψει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, να αναπτύξει χρήσιμες ικανότητες και εν τέλει να λάβει υψηλού επιπέδου ελληνική παιδεία. Οι Ρητορικοί Αγώνες, τα Μοντέλα Ηνωμένων Εθνών, το Θερινό Σχολείο του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard, οι όμιλοι, τα συνέδρια και οι ημερίδες είναι πολύτιμες εμπειρίες που δεν θα είχα αποκομίσει αν δεν ήμουν μαθήτρια των Αρσακείων Σχολείων.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο.

Go to Top