Βασιλική Νικολαΐδη, απόφοιτη 2022

Βασιλική Νικολαΐδη, απόφοιτη 2022, φοιτήτρια Νομικής ΑΠΘ Β'