Αλέξανδρος Φλούδας, απόφοιτος 2022

Αλέξανδρος Φλούδας, απόφοιτος 2022, φοιτητής Αρχιτεκτονικής