Τάσος Παγούνας, απόφοιτος 2019

Τάσος Παγούνας, απόφοιτος 2019, Βιοχημεία με μερική υποτροφί