Άννα-Κυρανιώ Κατσούλη, απόφοιτη 2022

Άννα-Κυρανιώ Κατσούλη, απόφοιτη 2022, φοιτήτρια Νομικής ΑΠΘ