Άρης Νικολακόπουλος, απόφοιτος 2023

Αριστομένης-Νικόλαος Νικολακόπουλος, απόφοιτος 2023, Αρσάκει