Χριστιάνα Αντωνοπούλου, απόφοιτη 2022

Χριστιάνα Αντωνοπούλου, απόφοιτη 2022, φοιτήτρια Νομικής ΑΠΘ