Βραβείο νέου ερευνητή στην απόφοιτη Μελίνα Τουρνή

Συγχαρητήρια στην απόφοιτη 2013 του Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου