Δήμητρα Μπούκη, απόφοιτη 2022

Δήμητρα Μπούκη, απόφοιτη 2022, φοιτήτρια Νομικής ΕΚΠΑ (18η μ