Δημήτρης Παπαδιάς, απόφοιτος 2021

Δημήτρης Παπαδιάς, Αρσάκειο Λύκειο Ιωαννίνων, απόφοιτος 2021