Σεμινάριο αυτοβελτίωσης

Δύο απόφοιτές μας, θεραπεύτριες ψυχικής υγείας και σύμβουλοι