Ειρηλένα Καμάρη, απόφοιτη 2022

Ειρηλένα Καμάρη, απόφοιτη 2022, φοιτήτρια στη Σχολή Ηλεκτρολ