Βραβείο για τη χρήση AI στον τομέα της ενέργειας στον Κωνσταντίνο Παργινό

Ο απόφοιτος 2014 του B' Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού Κωνσταντίν