Ο Γιάννης Στεφάνου στους Falling Walls Finalists in Physical Sciences

Συγχαρητήρια στον απόφοιτο 1999 του Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου