Γενική διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου η απόφοιτη Αθηνά Καρτάλου-Αντούκου

Τη θέση της γενικής διευθύντριας του Ελληνικού Κέντρου Κινημ