Φίλιππος Ατζέμολγου, απόφοιτος 2021

Φίλιππος Ατζέμολγου, Β΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, απόφοιτος 2