Γιάννης Μερτζιώτης, απόφοιτος 2020

Γιάννης Μερτζιώτης, Β' Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, απόφοτιος 20