Γιάννης Νίκας, απόφοιτος 2020

Γιάννης Νίκας, Β' Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, απόφοιτος 2020 Υπ