Γιάννης Περδικέλης, Απόφοιτος 2023

Γιάννης Περδικέλης, Απόφοιτος 2023, Β´ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύ