Γιάννης Σακελλάριος, απόφοιτος 2021

Γιάννης Σακελλάριος, Α' Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, απόφοιτος 2