Γιώργος Αναστασίου, απόφοιτος 2023

Γιώργος Αναστασίου, απόφοιτος 2023, Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύ