Γιώργος Βλασσόπουλος, απόφοιτος 2022

Γιώργος Βλασσόπουλος, απόφοιτος 2022, φοιτητής Ιατρικής ΑΠΘ