Μαρία Χαραλαμπάκη, διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στα Public

Η απόφοιτη 2009 του Αρσακείου Κλασικού Λυκείου Ψυχικού Μαρία