Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, απόφοιτος 2022

Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, απόφοιτος 2022, Α΄ Αρσάκειο Λύκε