Μαρίτα Στεργίου, απόφοιτη 2020 

Μαρίτα Στεργίου, απόφοιτη 2020,  Β΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού