Ιωάννα Χάλαρη, απόφοιτη 2019

Ιωάννα Χάλαρη, απόφοιτη 2019, Οικονομικό (19.119 μόρια) Β΄ Α