Αικατερίνη Καραχρήστου, απόφοιτη 2022

Αικατερίνη Καραχρήστου, απόφοιτη 2022, 7η στο Τμήμα Οργάνωση