Κατερίνα Καραχρήστου, απόφοιτη 2022

Κατερίνα Καραχρήστου, απόφοιτη 2022, 7η στο Τμήμα Οργάνωσης