Κατερίνα Λιόντου, απόφοιτη 2022

Κατερίνα Λιόντου, απόφοιτη 2022, φοιτήτρια Νομικής ΕΚΠΑ (18.