Κωνσταντής Παναγάκης, απόφοιτος 2020

Κωνσταντής Παναγάκης, απόφοιτος 2020, Β΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχ