Μαρία Δήμου, απόφοιτη 2020

Μαρία Δήμου, απόφοιτη 2020, Αρσάκειο Λύκειο Ιωαννίνων Φαρμακ