Μαρία Τσίλη, απόφοιτη 2022

Μαρία Τσίλη, απόφοιτη 2022, φοιτήτρια Νομικής ΕΚΠΑ (18.450 μ