Μαρία Τσούκα, απόφοιτη 2023

Μαρία Τσούκα, απόφοιτη 2023, Β΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού Φοιτ