Μιχαέλα Τατόγλου, απόφοιτη 2022

Μιχαέλα Τατόγλου, απόφοιτη 2022, 11η στη Σχολή Αρχιτεκτόνων