Μιχάλης Αλαϊάδης, απόφοιτος 2023

Μιχάλης Αλαϊάδης, απόφοιτος 2023, Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύκε