Μιχάλης Δημητρόπουλος, απόφοιτος 2020

Μιχάλης Δημητρόπουλος, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχα