Μυρσίνη Σπύρου, απόφοιτη 2022

Μυρσίνη Σπύρου, απόφοιτη 2022, φοιτήτρια Νομικής ΕΚΠΑ (18.80