Νίκος Γ. Παπανικολάου, απόφοιτος 2022

Νίκος Γ. Παπανικολάου, απόφοιτος 2022, Αρσάκειο Λύκειο Ιωανν