Πάρις Δόμαλης, απόφοιτος 2019

Πάρις Δόμαλης, απόφοιτος 2019, Νομική ΕΚΠΑ (19.050 μόρια) Β΄