Παύλος Αναγνώστου, απόφοιτος 2022

Παύλος Αναγνώστου, απόφοιτος 2022, φοιτητής στη Σχολή Μηχανι