Ρέα Σχοινά, απόφοιτη 2022

Ρέα Σχοινά, απόφοιτη 2022, φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ (20.