Σπύρος Ντάκης, απόφοιτος 2020

Σπύρος Ντάκης, απόφοιτος 2020, Αρσάκειο Λύκειο Ιωαννίνων Σχο