Σταύρος Βασιλειάδης, απόφοιτος 2023

Σταύρος Βασιλειάδης, απόφοιτος 2023, Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχι