Σταματίνα Ευαγγελίδη, απόφοιτη 2022

Σταματίνα Ευαγγελίδη, απόφοιτη 2022, φοιτήτρια στο Τμήμα Διε