Σταύρος Πουνέντης, απόφοιτος 2023

Σταύρος Πουνέντης, απόφοιτος 2023, Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύκ