Στέλλα Παναγιωτοπούλου, απόφοιτη 2019

Στέλλα Παναγιωτοπούλου, απόφοιτη 2019, Ιατρική ΕΚΠΑ (19.101