Τηλέμαχος Παΐζης, απόφοιτος 2022

Τηλέμαχος Παΐζης, απόφοιτος 2022, φοιτητής στην Ιατρική Ιωαν