Αρσάκειο Λύκειο Πατρών

Givelink: Μια startup που εγγυάται τη διαφάνεια στις δωρεές μας

Άλλος ένας απόφοιτος, ο Αντώνης Πολίτης από το Αρσάκειο Λύκε

Μαρία-Κρυσταλλένια Γιαννακοπούλου, απόφοιτη 2023

Μαρία-Κρυσταλλένια Γιαννακοπούλου, απόφοιτη 2023, Αρσάκειο Λ

Μαρία Παπανικολάου, απόφοιτη 2022

Μαρία Παπανικολάου, απόφοιτη 2022, φοιτήτρια στη Σχολή Ηλεκτ

Go to Top