Αρσάκειο Λύκειο Πατρών

Μαρία Παπανικολάου, απόφοιτη 2022

Μαρία Παπανικολάου, απόφοιτη 2022, φοιτήτρια στη Σχολή Ηλεκτ

Μελίνα Σταμέλου-Φρούντα, απόφοιτη 2022

Μελίνα Σταμέλου-Φρούντα, απόφοιτη 2022, φοιτήτρια στο Τμήμα

Δήμητρα Πανουτσοπούλου, απόφοιτη 2021

Δήμητρα Πανουτσοπούλου, Αρσάκειο Λύκειο Πατρών, απόφοιτη 202

Go to Top