Νίκος Νικολάου, απόφοιτος 2022

Νίκος Νικολάου, απόφοιτος 2022, φοιτητής στο Τμήμα Χρηματοοι